นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว - การขอรับข้อมูลเพิ่มเติมบริการ Keeate ผ่านโฆษณา Facebook


การร้องขอข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้
การโฆษณาผ่าน Facebook ของ Keeate จะมีแบบฟอร์มให้กับผู้ใช้ทั่วไปกรอกข้อมูลส่วนตัว อันประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้กับทาง Keeate ได้ติดต่อกลับ

นโยบายการรักษาความลับ
การเก็บข้อมูลของลูกค้านั้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับบริการ Keeate เท่านั้น ทางบริษัทจะไม่นำไปใช้ในทางด้านอื่นเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ จากข้อมูลลูกค้าให้แก่บุคคลภายนอกทั้งสิ้น