บริการช่วยจดทะเบียน Developer Account

Developer Account Service

Developer Account เป็นส่วนสำคัญในการนำแอพพลิเคชันเข้าสู่ App Store และ Google Play
โดยบริการช่วยจดทะเบียน เราจะให้คำแนะนำและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้น

อัตราค่าบริการ สำหรับธุรกิจที่ต้องการจดทะเบียน Developer Account เพียงอย่างเดียว
ไม่ได้ใช้บริการแอปสำเร็จรูปกับ KeeateAndroid 3,000
บาท

 • รายละเอียดเพิ่มเติม
  - ชำระครั้งเดียว
  - รวมค่า Developer Account Fee
  - ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

iOS 12,000
บาท

 • รายละเอียดเพิ่มเติม
  - ปีแรก 12,000 บาท
  - ปีถัดไป 5,900 บาท (กรณีที่เลือกให้คีเอทดำเนินการ)
  - รวมค่า Developer Account Fee
  - ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม